Filosofie

Hoewel de oppervlakte vrij klein is, produceren we een aanzienlijke hoeveelheid groenten door bio-intensieve technieken toe te passen. Dat omvat het dicht bij elkaar planten van gewassen en veel teeltsuccessies. Tegelijkertijd dragen we zorg om de grond vruchtbaar en gezond te houden, met behulp van compost, groenbemesters en de vele andere ingenieuze manieren die de natuur biedt om de kwaliteit van de grond te verbeteren


voed de bodem en ze zal je planten voeden
 
2019-02-06+21-43_Seite_3.jpg
 

Oppervlakkig

Een tractor vrije zone

We werken zoveel mogelijk zonder het gebruik van zware machines. We ploegen nooit diep en streven ernaar ook ondiep ploegen te minimaliseren. Voor de meeste taken die we uitvoeren maken we gebruik van innovatieve handgereedschappen. Op deze manier wordt de bodem niet gecompacteerd en is er ruimte voor belangrijke micro-organismen en schimmels. Daarnaast zorgen we ervoor dat de bodem altijd bedekt is, vooral regenwormen (de ingenieurs van de bodem!) vinden dat fijn. Dankzij al dit leven krijgt onze grond een steeds betere structuur en kan ze haar functies, zoals het vasthouden van water en voedingsstoffen, goed vervullen.


 

Natuurlijk

compost, biodiversiteit, geen CHEMICALIËN

We gebruiken geen synthetische meststoffen, herbiciden of insecticiden. We creëren liever de juiste omstandigheden voor gezonde planten dan dat we ziektesymptomen bestrijden met korte termijn oplossingen. Door een grote verscheidenheid aan gewassen te verbouwen en door bloemen en struiken te planten creëren we een divers ecosysteem op en rond de boerderij. Dit biedt een leefgebied voor natuurlijke vijanden en voedselbronnen voor bestuivende insecten, want wat zouden we doen zonder hen? We kopen zoveel mogelijk biologische zaden en zijn gek op oude en resistente variëteiten. De komende jaren willen we ons eigen compostsysteem beter ontwikkelen om zo een stap te zetten in de richting van een gesloten kringloop.

We zijn niet biologisch gecertificeerd omdat we vinden dat het bij een CSA model niet nodig is. Het liefst hebben we dat al onze leden een keer naar de tuinderij komen om met hun eigen ogen te zien hoe we omgaan met het land, zo wordt jullie waardering onze certificering!